Działalność Edukacyjna

recycleZUO CLEAN CITY przy współpracy z Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach prowadzi ośrodek Edukacji Ekologicznej. Organizowane są tu akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Obejmują one m.in. zwiedzanie składowiska odpadów w Mnichach oraz wizytację w sortowni odpadów. Zachęcamy do połączenia wycieczki z uczestnictwem w wybranych warsztatach proponowanych przez Centrum Edukacji (np. dotyczących ginących zawodów lub udział w zajęciach z wikliniarstwa).
Zainteresowane szkoły, przedszkola lub inne grupy zorganizowane zapraszamy do kontaktu w celu zarezerwowania terminu.

dzieci