Decyzje

checkPrace związane z gospodarowaniem odpadami odbywają się w nowoczesnej sortowni odpadów wyposażonej w najlepszy sprzęt obsługiwany przez wykwalifikowany personel.
Sortownia odpadów posiada wszelkie wymagane zezwolenia na prowadzenie prac w zakresie zarządzania odpadami, o czym świadczą zamieszczone poniżej decyzje:

  • Decyzja SR.II-2.6600-7/04, Pozwolenie zintegrowane.
  • Decyzja DSR.III.7623-117/08, Pozwolenie zintegrowane na eksploatację kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Mnichy ze zmianą DSR.VI.7222.46.2012.
  • Decyzja OS.6220.2.2014, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i wytwarzania odpadów dla instalacji sortowni odpadów zlokalizowanej na terenie Zakładu w m. Mnichy.
  • Decyzja DSR.VI.7243.65.2011, Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego ze zmianą DSR-II-2.7243.49.2012.
  • Decyzja OS.6233.5.2014, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
  • Decyzja OS.6233.6.2014, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.